O nas

     Tatra Cycling Events jest prowadzona przez pasjonata kolarstwa Cezarego Szafrańca, kiedyś czynnego zawodnika, później amatora startującego w licznych zawodach szosowych i mtb w Polsce i Europie. Team TCE tworzą osoby, które kochają kolarstwo i cieszą się mogąc organizować dla Was imprezy na jak najwyższym poziomie.

     W 2015 powstał nasz pierwszy event kolarski Tatra Road Race, który już po pierwszej edycji stał się kultowym wydarzeniem na mapie polskiego kolarstwa amatorskiego. Co roku dochodziły kolejne projekty, każdy w swoim zamyśle inny, ale zbudowany z pasji i miłości do kolarstwa! W ciągu tych kilku lat staliśmy się organizacją, która wyznacza poziom imprez rowerowych w Polsce i cały czas pracujemy nad ulepszeniem naszych wydarzeń wsłuchując się w głosy naszych Uczestników!

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

     Głównym celem jaki przyświeca TCE jest organizowanie zawodów w pełni profesjonalnie, gdzie to zawodnik jest najważniejszy. Ogromny nacisk kładziemy na zabezpieczenie i przygotowanie tras oraz dobór wyjątkowych lokalizacji. Wszystkie trasy poprowadzone są tak, aby zapewnić Wam jak największą satysfakcję z jazdy i dać możliwość podziwiania okolicy. W celu uatrakcyjnienia rywalizacji na trasie zlokalizowane są premie specjalne i górskie. Dla najlepszych czekają cenne nagrody finansowe i rzeczowe, natomiast niezależnie na jakiej pozycji ktoś ukończył zawody po dekoracji bierze udział w konkursie z wartościowymi nagrodami. W celu upamiętnienia rywalizacji pracuje kilku naszych fotografów i kamerzystów, których materiał jest udostępniany uczestnikom, stając się wspaniałą pamiątką z naszych imprez. W naszych miasteczkach staramy się zapewnić Wam niepowtarzalną atmosferę i stworzyć strefę do zawierania znajomości z innymi pasjonatami dwóch kółek.

     Każda nasza impreza ma trochę inny charakter, chcemy aby każdy w naszym bogatym portfolio eventów znalazł coś dla siebie niezależnie czy jest zaawansowanym sportowo kolarzem, czy rajderem, który jedzie bez spiny, nie ważne czy na rowerze szosowym czy górskim. Chcemy, aby miłość do roweru łączyła wszystkich pasjonatów "2-kółek"!

 

     Nasze podejście do sposobu organizacji imprez rowerowych jest bardzo pozytywnie odbierane przez Uczestników. Większość z nich rekomenduje udział w organizowanych przez nas eventach. Jest to dla nas dodatkowym impulsem do jeszcze lepszej organizacji, a jednocześnie potwierdzeniem obrania właściwej strategii. Od pierwszego dnia, kiedy pomyśleliśmy o zorganizowaniu eventu, jesteśmy wierni naszej idei, która przyświeca nam po dziś dzień.

 

     Obecnie w naszej ofercie znajdziecie wyścigi kolarskie dla amatorów zarówno szosowe i mtb, rajdy rowerowe po malowniczych terenach, eventy organizowane na zamówienie firm, zawody dla dzieci, obozy kondycyjno-szkoleniowe oraz Festiwal Rowerowy, gdzie każdy pasjonat roweru, znajdzie coś dla siebie!

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

ENG

Tatra Cycling Events is led by cycling enthusiast Cezary Szafraniec, formerly an active competitor and later an amateur participating in numerous road and mountain bike races in Poland and Europe. The TCE team consists of individuals who love cycling and take joy in organizing events for you at the highest level possible.

Our first cycling event, Tatra Road Race, was established in 2015 and quickly became a legendary event in the landscape of Polish amateur cycling after just its inaugural edition. Each year, new projects were added, each with its own unique vision but built with passion and love for cycling! Over these few years, we have become an organization that sets the standard for cycling events in Poland, continuously striving to improve our events by listening to the feedback from our participants.

The main goal of TCE is to organize events in a fully professional manner, where the athlete is paramount. We place great emphasis on securing and preparing routes, as well as selecting exceptional locations. All routes are designed to provide you with the greatest satisfaction and the opportunity to admire the surroundings. Special and mountain prizes are located along the routes to enhance the competition. Valuable financial and material prizes await the best performers, and regardless of one's finishing position, participants are automatically entered into a contest with valuable prizes. Several of our photographers and videographers work to immortalize the competition, with their material shared with participants, becoming a wonderful keepsake from our events. In our event towns, we strive to provide you with a unique atmosphere and create a zone for making connections with other two-wheel enthusiasts.

Each of our events has a slightly different character, aiming for everyone in our rich portfolio of events to find something suitable, whether they are seasoned cyclists or riders who prefer a more relaxed pace, whether on a road or mountain bike. We want the love for cycling to unite all two-wheel enthusiasts!

Our approach to organizing cycling events is very positively received by participants. Most of them recommend participating in our events, which serves as an additional impulse for us to improve our organization even further, while also confirming that we have chosen the right strategy. Since the first day we conceived the idea of organizing events, we have remained faithful to our guiding principle, which still guides us today.

Currently, our offerings include cycling races for amateur road and mountain bikers, scenic cycling rallies, corporate events tailored to companies' needs, children's competitions, conditioning and training camps, and a Cycling Festival where every cycling enthusiast will find something for themselves!