Fundacja

   Fundacja Trzymaj Dystans została powołana 4 listopada 2020 roku

   przez Fundatora Cezarego Szafraniec.

   25 maja 2021 roku Fundacja Trzymaj Dystans uzyskała wpis do KRS (nr. 0000902005)

   swoją działalność rozpoczęła od 1 września 2021 roku.

   Biuro Fundacji:

   31-007 Kraków, ul. Wiślna 9 lok. 5

   Tel. +48 533 73 95 56

   Numer konta bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA:

                   65 1090 2590 0000 0001 4862 0966

  

   Zarząd Fundacji:

   Cezary Szafraniec - Prezes

 

   Rada Fundacji:

   Olga Łyjak -                     Przewodniczący

   Monika Anna Szewczyk -    V-ce Przewodniczący

   Piotr Wojciech Szafraniec - Sekretarz

 

Tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Celem Fundacji jest:

 

 •  Propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku jako podstawowego elementu zdrowia i równowagi psychicznej człowieka.
 •  Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach.
 •  Promowanie turystyki rowerowej jako ekologiczny środek transportu.
 •  Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie amatorskim.
 •  Walka z nałogami poprzez promowanie aktywności fizycznej.
 •  Pomoc rowerzystom poszkodowanym w wypadach.
 •  Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 •  Propagowanie i promocja naturalnych metod lecznictwa i ziołolecznictwa jako pomocnych w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 •  Wspomaganie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zdobywaniu wiedzy z zakresu sportu, turystyki, bezpieczeństwa na drogach i szlakach turystycznych.

     

Fundacja realizuje swe cele przez:

 • Organizację imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.
 • Organizację obozów szkoleniowych z techniki jazdy na rowerze szosowym & MTB.
 • Promocję zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Organizację konferencji, kursów, prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i warsztatów propagujących sport, aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia.
 • Organizację akcji promujących zdrowy styl życia, uprawianie sportu, aktywności fizycznej i walki z otyłością.
 • Produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych propagujących zasady związane ze sportem, aktywnym wypoczynkiem i zdrowym stylem życia.
 • Propagowanie celów i działalności fundacji za pośrednictwem współczesnych środków przekazu.
 • Finansowe i rzeczowe wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie kultury fizycznej, sportu, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia (w tym w formie darowizn i pożyczek, także nie oprocentowanych) podmiotów krajowych i zagranicznych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej powyżej działalności.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie wspólnych celów i programów Fundacji. 
 • Przystępowanie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, oraz tworzenie i przystępowanie do innych krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są zasadniczo zbieżne z celami fundacji określonymi w statucie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ I CELE
 DOKONAJ WPŁATY NA NASZE KONTO Santander Bank Polska SA:   65 1090 2590 0000 0001 4862 0966