Molo Osiek Race 2024 - ODWOŁANY!!!

UWAGA!

Niestety jesteśmy zmuszeni odwołać wyścig szosowy Molo Osiek Race 2024, który był zaplanowany na 20.04.24.

 

W trakcie procedowania pozwoleń na przeprowadzenie wyścigu, mimo przedstawienia dokumentacji i planu zabezpieczenia, takiego samego jak w latach poprzednich, otrzymaliśmy dodatkowe wytyczne ze strony powiatu oświęcimskiego i Policji z Oświęcimia, którzy w tym roku podjeli decyzję mającą na celu podnieść poziom zabezpieczeń imprez sportowych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.

 

Niestety ta decyzja poza ograniczeniem czasowym, podnosi również koszty organizacyjne o kilkadziesiąt tysięcy złotych, których nie jesteśmy w stanie ponieść.

 

Nasz wyścig Molo Osiek Race, który był organizowany od 4 lat był jedną z najlepiej zabezpieczonych imprez amatorskich w Polsce, za co dziękujemy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz druhom z OSP Witkowice i Osp Głębowice oraz naszym wolontariuszom.

 

Osoby, które dokonały zgłoszenia i opłaciły swój udział otrzymają zwrot opłat na numer konta z którego otrzymaliśmy wpłaty. Zwroty będą realizowane w dniach 8 i 9 kwietnia.

 

Jednocześnie osoby, które chcą przenieść dokonaną opłatę na inną naszą imprezę lub na Gravel Karp Adventure 2024, który się odbędzie bez zmian 20 kwietnia proszone są o przesłanie maila na adres faktury@tatracyclingevents.com z informacją o przeniesieniu opłaty na inną imprezę. Każda osoba zapisana na Molo Osiek Race otrzyma również w dniu dzisiejszym informację mailową.

 

Jest nam niezmiernie przykro, że ze względów proceduralnych i ekonomicznym jesteśmy zmuszeni odwołać jeden z najlepszych wyścigów w Polsce na tej wspaniałej trasie

 

Dziękujemy serdecznie za 4 wspaniałe lata!

 

Ps. Jednocześnie impreza Gravel Karp Adventure, która odbywa się przy braku ograniczeń dla innych uczestników ruchu odbędzie się zgodnie z planem